Info Leader

Od 2017 roku uzyskać będzie można dofinansowanie na założenie nowej lub rozwój funkcjonującej działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane dotacją zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Stowarzyszenia.

Partnerzy Leader

Partner SZL Leader - Gmina Granowo Partner SZL Leader - Gmina Grodzisk Partner SZL Leader - Gmina Kamieniec Partner SZL Leader - Gmina Rakoniewice Partner SZL Leader - Gmina Wielichowo

 

Na jakie zadania możemy przeznaczyć środki z LSR

Email Drukuj PDF

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, jest konieczność zrealizowania, co najmniej jednego zadania przypisanego do któregokolwiek z przedsięwzięć LSR. Jednym słowem żeby nasz wniosek mógł zostać wybranym musi zrealizować zadanie zaplanowane w strategii. Poniżej przedstawiamy ich wykaz w podziale na poszczególne przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku - obejmuje następujące zadania:
- operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
-

Więcej…  

Poziomy dofinansowania dla wniosków składanych w ramach PROW 2014 – 2020.

Email Drukuj PDF

W Lokalnej Strategii Rozwoju, w zależności od rodzaju podmiotu składającego wniosek, określone zostały różne poziomy dofinansowania wniosków. Prezentują się one w następujący sposób:

procentowo:
- 63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
- do 70% dofinansowania kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,
- do / lub 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów (organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, osoby podejmujące działalność gospodarczą i etc.),

Więcej…  

Dotacje na przedsiębiorczość

Email Drukuj PDF

ulotka-minkroprzed


 

Rozwój przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

Do 200 tys. zł na rozwój funkcjonującego przedsiębiorstwa oraz 51 tys. zł na założenie nowej działalności gospodarczej to kwoty o które będzie można się ubiegać w ramach konkursów planowanych przez Stowarzyszenie związanych z rozwojem przedsiębiorczości na terenie Powiatu Grodziskiego. Środki z dotacji przeznaczyć będzie można na zakup dóbr (maszyny, urządzenia itp.) lub usług (np. remontowych, itp.) niezbędnych do realizacji projektu którego celem będzie utworzenie nowego miejsca pracy.

O wyborze...

Więcej…  
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna » ostatnia »»