Unia Europejska Unia Europejska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.

Poziom wykorzystania środków i realizacji zaplanowanych wskaźników

Email Drukuj PDF

Po zakończonych naborach 1 – 9/2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazanych zostało 31 wybranych wniosków (w tym 2 z zakresu podejmowania działalności i 5 z zakresu rozwijania działalności na tzw. listach rezerwowych).

Wnioski wybrane, mieszczące się w limicie dostępnych środków opiewały na kwotę 3 136 015,08 zł., co oznacza że 93% z dostępnych łącznie w ramach ogłoszonych naborów środków zostało przez nie zarezerwowane. Jednocześnie kwota ta stanowi 44% z ogólnej kwoty środków przeznaczonych...

Więcej…  

Noc Kupały

Email Drukuj PDF

noc kupay

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Email Drukuj PDF

22 czerwca br. o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kamieńcu przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 25 w Kamieńcu  odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.  
Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
- otwarcie posiedzenia,
- stwierdzenie quorum,
- wybór sekretarza posiedzenia,
- głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
- przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tym zakresie,
- wolne głosy i wnioski,
- zakończenie posiedzenia.

 

Konsultacje w zakresie zmiany kryteriów wyboru operacji

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w kryteriach wyboru operacji. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 21 czerwca br.

Propozycje zmian można pobrać tutaj.


 
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna » ostatnia »»