Info Leader

Od 2017 roku uzyskać będzie można dofinansowanie na założenie nowej lub rozwój funkcjonującej działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane dotacją zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Stowarzyszenia.

Partnerzy Leader

Partner SZL Leader - Gmina Granowo Partner SZL Leader - Gmina Grodzisk Partner SZL Leader - Gmina Kamieniec Partner SZL Leader - Gmina Rakoniewice Partner SZL Leader - Gmina Wielichowo

 

Koszty kwalifikowane operacji

Email Drukuj PDF

Poniżej prezentujemy rodzaje kosztów kwalifikowanych jakie mogą być ponoszone przy realizacji projektów finansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 (wydatki na honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

Więcej…  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z opisem trzeciego  z przedsięwzięć LSR:
Obszar LGD, jak wykazała diagnoza i analiza statystyczna, charakteryzuje się niższymi niż średnio województwo aktywnością gospodarczą. Stąd konieczne jest przedsięwzięcie, które zdynamizuje lokalną gospodarkę, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia siły nabywczej mieszkańców. W przypadku rozpoczynania działalności w sferze turystycznej czy rekreacyjnej, przedsięwzięcie może przyczynić się do osiągnięcia celu 1.1. W każdym przypadku rozpoczęcie działalności będzie wiązało się z nabyciem konkretnych umiejętności i doświadczenia, stąd przyczyni...

Więcej…  

Przedsięwzięcie 1.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Email Drukuj PDF
Zapraszamy do zapoznania się z opisem drugiego z przedsięwzięć LSR:
Na terenie powiatu grodziskiego zdiagnozowano wiele obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Brak środków finansowych sprawia, że wiele z nich jest zaniedbanych i opuszczonych, a więc nie pełni należnej im roli. Opisywane przedsięwzięcie powinno przyczynić się do zachowania i waloryzacji lokalnego dziedzictwa, jednocześnie rozwijając potencjał turystyczny obszaru i wspomagając lokalną gospodarkę.

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:
- Celu ogólnego 1.0 Podniesienie dobrobytu społecznego oraz poprawa komfortu życia, poprzez wykorzystanie...
Więcej…  

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

 

document-page-001

 
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna » ostatnia »»